Zhang Huan

An Yang City, He Nan Province, China, 1965
Zhang Huan

An Yang City, He Nan Province, China, 1965

Pilgrimage to Santiago, 2001
Fotografía 5/8
128 x 209 cm